Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Ellian over ongecontroleerd contact tijdens zittingsdagen door Ridouan Taghi

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Ellian over ongecontroleerd contact tijdens zittingsdagen door Ridouan Taghi

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke vragen

Ongecontroleerd contact tijdens zittingsdagen door Ridouan Taghi.

Indiener U. Ellian, Tweede Kamerlid
Naar boven