Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Overheid schendt eigen regels door cookies van derden toe te laten op websites’.

Download

Indieners

  • Gericht aan
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Indiener
    Queeny Rajkowski, Kamerlid VVD

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Rajkowski over het bericht 'Overheid schendt eigen regels door cookies van derden toe te laten op websites'

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties