Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Raemakers over de lange wachttijden bij de ggz

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De lange wachttijden bij de ggz

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid