Schriftelijke vragen : Artikel 42 lid 7 van het Verdrag van Lissabon

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op de vraag van het lid Van Houwelingen over artikel 42 lid 7 van het Verdrag van Lissabon van 22 juni jl.

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie
Naar boven