Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van den Hil en Van der Woude over het artikel 'Onprofessionele geneeskundestudent moet makkelijker weggestuurd kunnen worden'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede namens
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van den Hil en Van der Woude over het artikel Onprofessionele geneeskundestudent moet makkelijker weggestuurd kunnen worden

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Het artikel 'Onprofessionele geneeskundestudent moet makkelijker weggestuurd kunnen worden'

Indiener J. van den Hil, Tweede Kamerlid