Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Van den Hil en Van der Woude over het artikel Onprofessionele geneeskundestudent moet makkelijker weggestuurd kunnen worden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van den Hil en Van der Woude over het artikel 'Onprofessionele geneeskundestudent moet makkelijker weggestuurd kunnen worden'

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

Het artikel 'Onprofessionele geneeskundestudent moet makkelijker weggestuurd kunnen worden'

Indiener J. van den Hil, Tweede Kamerlid