Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Boucke, Boulakjar en Podt over het bericht ‘Vluchteling mag wel in herrie’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede namens
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Boucke, Boulakjar en Podt over het bericht ‘Vluchteling mag wel in herrie’

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Vluchteling mag wél in vliegherrie'

Indiener R.M. Boucke, Tweede Kamerlid