Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden De Hoop, Kwint en Westerveld over het feit dat veel reformatorische scholen nog altijd homoseksualiteit afwijzen en identiteitsverklaringen hanteren

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het feit dat veel reformatorische scholen nog altijd homoseksualiteit afwijzen en identiteitsverklaringen hanteren

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid
Naar boven