Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Slootweg over het bericht ‘België wil verbod op gokreclames: Gokken is het nieuwe roken’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Slootweg over het bericht 'België wil verbod op gokreclames: Gokken is het nieuwe roken'

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘België wil verbod op gokreclames: Gokken is het nieuwe roken’

Indiener E.J. Slootweg, Tweede Kamerlid