Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Ouwehand over de steeds verder uit de hand lopende klimaatcrisis en de noodzaak van een persconferentie voor het klimaat

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Ouwehand over de steeds verder uit de hand lopende klimaatcrisis en de noodzaak van een persconferentie voor het klimaat

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Schriftelijke vragen

De steeds verder uit de hand lopende klimaatcrisis en de noodzaak van een persconferentie voor het klimaat.

Indiener E. Ouwehand, Tweede Kamerlid