Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Kathmann over het rapport ‘Van schuld naar schone lei’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen
  • Mede namens
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Kathmann over het rapport 'Van schuld naar schone lei'

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Schriftelijke vragen

Het rapport ‘Van schuld naar schone lei’

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid
Naar boven