Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van den Berg over ziekenhuizen die zich klemgezet voelen door softwarebouwer Chipsoft

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van lid Van den Berg over ziekenhuizen die zich klemgezet voelen door softwarebouwer Chipsoft

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Ziekenhuizen die zich klemgezet voelen door softwarebouwer Chipsoft

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid