Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Kuik, Van den Berg en Bikker over het bericht dat zorgverzekeraars investeren in fastfoodketens

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Kuik, Van den Berg en Bikker over het bericht dat zorgverzekeraars investeren in fastfoodketens

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Het bericht dat zorgverzekeraars investeren in fastfoodketens

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid