Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Ouwehand over de uitspraken dat hij het stikstofprobleem niet wil oplossen vanwege electoraal eigenbelang

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Rutte, minister-president

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Ouwehand over de uitspraken over het niet willen oplossen van het stikstofprobleem vanwege electoraal eigenbelang

Indiener M. Rutte, minister van Algemene Zaken

Schriftelijke vragen

De uitspraken dat hij het stikstofprobleem niet wil oplossen vanwege electoraal eigenbelang.

Indiener E. Ouwehand, Tweede Kamerlid