Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de verkeersveiligheid van de N50 bij Kampen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De verkeersveiligheid van de N50 bij Kampen.

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid