Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Wuite en Paulusma over de artikelen 'Het ene Nederland is het andere niet' en 'Er vallen doden door slechte zorg Sint Eustatius'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede namens
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Wuite en Paulusma over de artikelen 'Het ene Nederland is het andere niet' en 'Er vallen doden door slechte zorg Sint Eustatius'

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

De artikelen 'Het ene Nederland is het andere niet' en 'Er vallen doden door slechte zorg op Sint Eustatius'

Indiener J. Wuite, Tweede Kamerlid