Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Bikker en Van Esch over het bericht ‘Grondeigenaren moeten opdraaien voor drugsafval op hun terrein’

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.