Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Alkaya over de kamerbrief Stand van Zaken Ring Utrecht

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De kamerbrief Stand van Zaken Ring Utrecht

Indiener M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid