Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Minhas en Peter de Groot over het bericht ‘Vewin: drinkwater voor 900.000 nieuwe woningen niet zeker’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede namens
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Minhas en Peter de Groot over het bericht 'Vewin: drinkwater voor 900.000 nieuwe woningen niet zeker'

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Vewin: drinkwater voor 900.000 nieuwe woningen niet zeker’

Indiener F.B. Minhas, Tweede Kamerlid