Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid van Ginneken over het bericht dat de clouddienst van Microsoft niet gebruikt kan worden voor de uitwisseling of opslag van gevoelige of bijzondere persoonsgegevens

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming
  • Mede namens
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat
  • Mede namens
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Ginneken over het bericht dat de clouddienst Microsoft niet gebruikt kan worden voor de uitwisseling of opslag van gevoelige of bijzondere persoonsgegevens

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Het bericht dat de clouddienst Microsoft niet gebruikt kan worden voor de uitwisseling of opslag van gevoelige of bijzondere persoonsgegevens

Indiener L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid