Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Boucke, Wuite, Van Raan en Wassenberg over de uitzending van Zembla 'Bedreigd Nederlands Koraal' van 17 februari 222

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie
  • Mede namens
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De uitzending van Zembla 'Bedreigd Nederlands Koraal' van 17 februari 222

Indiener R.M. Boucke, Tweede Kamerlid