Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Kröger over de verblijfsprocedure van de Haarlemse Amine

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De verblijfsprocedure van de Haarlemse Amine

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid