Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de voorbereiding van de WHO om een «International treaty on pandemic prevention and preparedness», dat het verdrag van 2005 (de Internationale Gezondheidsregeling) uitbreidt (pandemieverdrag)

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.