Schriftelijke vragen : Belangenbehartigers die betalen voor cliëntgegevens om zaken binnen te halen.

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Ellian over belangenbehartigers die betalen voor cliëntgegevens om zaken binnen te halen

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Nispen en Ellian over belangenbehartigers die betalen voor cliëntgegevens om zaken binnen te halen

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid