Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Westerveld over hulpmiddelen voor mensen met een beperking

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede namens
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Westerveld over hulpmiddelen voor mensen met een beperking

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Schriftelijke vragen

Hulpmiddelen voor mensen met een beperking.

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid