Schriftelijke vragen : Het bericht dat Dexia nog altijd onder adequate schadevergoedingen voor de woekerpolisaffaire probeert uit te komen.

Download

Indieners

  • Gericht aan
    S.A.M. Kaag, minister van Financiën
  • Indiener
    H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht dat Dexia nog altijd onder adequate schadevergoedingen voor de woekerpolisaffaire probeert uit te komen

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Nijboer over het bericht dat Dexia nog altijd onder adequate schadevergoedingen voor de woekerpolisaffaire probeert uit te komen

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën