Schriftelijke vragen : Het snel opschalen van het Nationaal Isolatieprogramma

Download

Indieners

  • Gericht aan
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie
  • Gericht aan
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
  • Indiener
    Pieter Grinwis, Kamerlid ChristenUnie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30196-787 Nationaal Isolatieprogramma

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Grinwis over het snel opschalen van het Nationaal Isolatieprogramma

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Grinwis over het snel opschalen van het Nationaal Isolatieprogramma

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening