Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over mogelijke schendingen van het verschoningsrecht door OM en FIOD

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over mogelijke schendingen van het verschoningsrecht door OM en FIOD

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Mogelijke schendingen van het verschoningsrecht door OM en FIOD

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid