Schriftelijke vragen : Het volgens het kabinet benodigde onderzoek om de sportsector toe te voegen aan de groep van essentiële sectoren op basis van de motie Van de Berg c.s.

Download

Indieners

 • Gericht aan
  H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Indiener
  R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  Inge van Dijk, Kamerlid CDA
 • Medeindiener
  J.M.P. van der Laan, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op de vragen van de leden Rudmer Heerema, Van den Berg, Inge van Dijk en Van der Laan over het volgens het kabinet benodigde onderzoek om de sportsector toe te voegen aan de groep van essentiële sectoren

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport