Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk over het voortbestaan van een onrechtmatige toestand van huwelijkse gevangenschap en de mogelijke verjaring

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming
  • Mede namens
    W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk over het voortbestaan van een onrechtmatige toestand van huwelijkse gevangenschap en de mogelijke verjaring

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke vragen

Het voortbestaan van een onrechtmatige toestand van huwelijkse gevangenschap en de mogelijke verjaring

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid