Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden De Hoop, Thijssen, Peters en Bontenbal over het artikel 'Scholen die gedwongen hun energiecontract opzegden zijn tot twaalf keer duurder uit'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
  • Mede namens
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het artikel ‘Scholen die gedwongen hun energiecontract opzegden zijn tot twaalf keer duurder uit’

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid