Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Kat over het artikel 'Toezichthouder onderzoekt meldingen torenhoge kosten schuldhulp'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen
  • Mede namens
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Kat over het artikel 'Toezichthouder onderzoekt meldingen torenhoge kosten schuldhulp'

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Schriftelijke vragen

Het artikel 'Toezichthouder onderzoekt meldingen torenhoge kosten schuldhulp'

Indiener H. Kat, Tweede Kamerlid
Naar boven