Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de betaling Stichting Open Nederland aan Jaap van Dissel

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De betaling Stichting Open Nederland aan Jaap van Dissel

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid