Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Bouchallikh over het onderzoek 'De staat van privacy bij gemeenten' van Bits of Freedom

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede namens
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede namens
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het onderzoek 'De staat van privacy bij gemeenten' van Bits of Freedom.

Indiener K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid