Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Maatoug en Bromet over de analyse van het ministerie over de aanpak van de stikstofcrisis

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A.M. Kaag, minister van Financiƫn
  • Mede namens
    Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof
  • Mede namens
    H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De analyse van het ministerie over de aanpak van de stikstofcrisis

Indiener S. Maatoug, Tweede Kamerlid