Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Eerdmans over het bericht dat een slachtoffer erin is geslaagd een hoger beroep af te dwingen na een strafproces

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Eerdmans over het bericht dat een slachtoffer erin is geslaagd een hoger beroep af te dwingen na een strafproces

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke vragen

Het bericht dat een slachtoffer erin is geslaagd een hoger beroep af te dwingen na een strafproces.

Indiener B.J. Eerdmans, Tweede Kamerlid
Naar boven