Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Boswijk over het bericht 'De Urker vloot 'verdrinkt en niemand helpt ons''

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Boswijk over het bericht 'De Urker vloot 'verdrinkt en niemand helpt ons''

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Schriftelijke vragen

Het bericht 'De Urker vloot ‘verdrinkt en niemand helpt ons’'

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid
Naar boven