Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Hijink over het bericht 'GGD-GHOR laat onverzekerde burgers stikken'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘GGD-GHOR laat onverzekerde burgers stikken’

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid