Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over de geluidsopnames van de OMT-vergaderingen, die toch blijken te bestaan

Download Download

Ondertekenaars