Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Tielen over het bericht ‘Zieke uitzendkrachten worden ontslagen, terwijl dat wettelijk niet mag’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.D. Wiersma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Zieke uitzendkrachten worden ontslagen, terwijl dat wettelijk niet mag’

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid