Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Tjeerd de Groot over varend ontgassen in Flevoland

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B. Visser, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Structureel kankerverwekkend gas geloosd in meren Flevoland’.

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid