Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Meijeren over de Nederlandse bijdrage aan het plan van het World Economic Forum voor een wereldwijde voedseltransitie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Meijeren over de Nederlandse bijdrage aan het plan van het World Economic Forum voor een wereldwijde voedseltransitie

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Schriftelijke vragen

De Nederlandse bijdrage aan het plan van het World Economic Forum voor een wereldwijde voedseltransitie

Indiener G.F.C. van Meijeren, Tweede Kamerlid