Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Den Haan over het bericht 'Tien jaar medicijnen slikken, zonder controle tussendoor: is het niet tijd voor een jaarlijkse medicatie-APK?’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Den Haan over het bericht ‘Tien jaar medicijnen slikken, zonder controle tussendoor: is het niet tijd voor een jaarlijkse medicatie-APK?’

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Tien jaar medicijnen slikken, zonder controle tussendoor: is het niet tijd voor een jaarlijkse medicatie-APK?’

Indiener N.L. den Haan, Tweede Kamerlid