Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Omzigt over het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar de vliegramp in Faro

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B. Visser, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar de vliegramp in Faro, waarbij 56 mensen omkwamen en 106 mensen zwaargewond raakten

Indiener B. Visser, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Schriftelijke vragen

Het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar de vliegramp in Faro, waarbij 56 mensen omkwamen en 106 mensen zwaargewond raakten

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid