Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Westerveld over het bericht 'Honderden studenten lopen coronacompensatie mis, vaak buiten eigen schuld'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Honderden studenten lopen coronacompensatie mis, vaak buiten eigen schuld’.

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid