Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over het karakter van, en de relaties van kabinetsleden met het World Economic Forum (WEF) naar aanleiding van antwoorden hierover van het kabinet

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Th.J.A.M. de Bruijn, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Mede namens
    M. Rutte, minister van Algemene Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen (nader)

Nader antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over de kosten gemaakt door bewindslieden tijdens bijeenkomsten van het World Economic Forum (WEF).

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Houwelingen over het World Economic Forum

Indiener Th.J.A.M. de Bruijn, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Schriftelijke vragen

Het karakter van, en de relaties van kabinetsleden met het World Economic Forum naar aanleiding van antwoorden eerder hierover van het kabinet

Indiener P. van Houwelingen, Tweede Kamerlid