Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Marijnissen en Leijten over de gang van zaken met de nieuwe functies van de voormalig bewindspersonen Van Veldhoven en Van Nieuwenhuizen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Rutte, minister-president
  • Mede namens
    B. Visser, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De gang van zaken met de nieuwe functies van de voormalig bewindspersonen Van Veldhoven en Van Nieuwenhuizen

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid