Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Grinwis over ‘het omzeilen van het provisieverbod door enkele aanbieders van financiële producten’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Grinwis over het omzeilen van het provisieverbod door enkele aanbieders van financiële producten

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Schriftelijke vragen

Het omzeilen van het provisieverbod door enkele aanbieders van financiële producten

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid