Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Grijs goud: Europese ouderenzorg is goudmijn voor internationale investeerders’

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Marijnissen en Hijink over het bericht ‘Grijs goud: Europese ouderenzorg is goudmijn voor internationale investeerders’

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Naar boven