Schriftelijke vragen : Het onderzoek ‘Grenzeloze Verzorgingsstaat: De Gevolgen van Immigratie voor de Overheidsfinanciën’

Download

Indieners

  • Gericht aan
    W.B. Hoekstra, minister van Financiën
  • Indiener
    D.J. Eppink, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Eppink over het onderzoek ‘Grenzeloze Verzorgingsstaat: De gevolgen van Immigratie voor de Overheidsfinanciën’

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën